Algemene voorwaarden

 

Algemene inkoopvoorwaarden
Als professioneel opdrachtgever hanteren wij inkoopvoorwaarden. Hiervoor maken wij gebruik van de Algemene voorwaarden van zoals brancheorganisatie Aedes heeft opgesteld. De meest recente versie vind je hier: Model Algemene Inkoopvoorwaarden Aedes | Aedes

Inkoopbeleid:
Het inkoopbeleid van deltaWonen is opgesteld om aan te geven hoe we inkopen. We beschrijven hierin onze inkoopdoelen, de beleidskaders en spelregels, de te volgen procedures, drempelbedragen en de inkooporganisatie. Dit inkoopbeleid is twee jaar geldig (tot 2 november 2024) en zal indien nodig tussentijds herijkt worden.